top of page

Shine Radio respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

We hebben deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op onze website, chat, verzoekbox en overeenkomsten met Shine Radio.

 

Delen met derden

Shine Radio zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd waarbij gebruik gemaakt wordt van het https-protocol omdat de website gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Shine Radio, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

 

Persoonsgegevens

Shine Radio kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Shine Radio verstrekt.
Bij ons kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam

  • Je e-mailadres

Shine Radio verwerkt deze persoonsgegevens om per e-mail contact met je te kunnen opnemen.

Wij bewaren  je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld en zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Doordat de bezoekgegevens geanonimiseerd worden en bij Google ingesteld is dat de data niet gedeeld mag worden is het niet nodig jou (bij het eerste bezoek aan de site) hiervoor toestemming te vragen.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@shineradio.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shine Radio neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@shineradio.nl

 

Disclaimer

Shine Radio is gerechtigd de inhoud van haar Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op deze website is daarvoor afdoende.

 

Vragen?

Kijk voor alle contactinformatie op onze contactpagina

bottom of page